0 - 50,000 đ        

V-WAN - GIẢI PHÁP MẠNG RIÊNG ẢO TRÊN CÔNG NGHỆ SD-WAN

Viettel Virtual Wan  (V-WAN) sử dụng công nghệ SD-WAN

1. Khái niệm:

    Viettel Virtual Wan  (V-WAN) sử dụng công nghệ SD-WAN, là dịch vụ cung cấp mạng riêng ảo dựa trên kết nối truyền thống như IPLL, FTTx, 3G/4G hay MPLS với độ linh hoạt cao, triển khai nhanh và vận hành thuận tiện hơn so với giải pháp truyền thống.

2. Xu thế:

Theo Gartner:
  • 50%: Doanh nghiệp kết nối lên Cloud năm 2023, làm thay đổi nhu cầu, thiết kế mạng
  • 75%Doanh nghiệp đưa các ứng dụng lên cloud năm 2023 
  • 30%: Doanh nghiệp có xu hướng tăng 30% băng thông hàng năm
  • 71%Doanh nghiệp yêu cầu WAN có giải pháp bảo mật.
⇒ Doanh nghiệp Việt Nam: xu thế đưa các ứng dụng lên cloud, đòi hỏi băng thông kết nối lớn, dễ dàng quản trị, bảo mật cao, đặc biệt trong mùa dịch đã sự dịch chuyển mạnh mẽ hơn
 

3. Giới thiệu giải pháp:

  • Mô hình:

  • Truyền tải: 

VD: Ứng dụng A cần đảm bảo các điều kiện: Latency<150ms, Loss<2%, Jitter<20ms
        Định tuyến linh hoạt dựa trên các SLA hệ thống (jitter, latency, packet loss...), có thể đưa ra các chính sách định tuyến tới mức ứng dụng, từ đó đưa ra quyết định tối ưu với các ứng dụng liên quan đến sản xuất kinh doanh của khách hàng

Công nghệ sửa lỗi Forward Error Correction

  • Bảo mật: Nâng cao tính bảo mật nhờ tích hợp sẵn các tính năng Firewall như App Control, IPS/IDS, Anti Virus, URL filtering, sandbox, SSL Inspection. Kết nối giữa các chi nhánh được mã hoá trên nền tảng IPSEC.
  • Automation: Hệ thống Controller quản trị tập trung toàn bộ cấu hình thiết bị và policy hệ thống giúp tự động hoá toàn bộ tiến trình cấu hình, quản trị thay đổi. Giảm thiểu các lỗi chủ quan và các lỗ hổng bảo mật hệ thống.